Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013


Ξεκίνησε η παραλαβή φαρμάκων απο τις φαρμακαποθήκες της χώρας για την στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Χαλανδρίου με την συμμετοχή του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  . 

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συμφώνησε με φαρμακαποθήκες κάτι πολύ σημαντικό, να παραλαμβάνει φάρμακα που θα προορίζονται αποκλειστικά για το Κοινωνικό Φαρμακείο που σημαίνει οτι ο ωφελούμενος θα παραλαμβάνει σφραγισμένο φάρμακο χωρίς κόστος.

Το δικαίωμα φαρμακευτικής κάλυψης θα μπορεί να το  αποκτήσει ο Δημότης Χαλανδρίου μετά απο την διαδικασία αίτησης στο Γραφείο Διαμεσολάβησης των Κοινωνικών Δομών του Δήμου , και εφ΄ όσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται  ώστε να εγκριθεί η συμμετοχή του ώς "Ωφελούμενος" απο επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου όπου η διαδικασία έλεγχου θα επαναλαμβανεται κάθε 6 μήνες για την ανανέωση συμμετοχής του Ωφελούμενου στο Κοινωνικό Φαρμακείο. 

Ο κάθε ωφελούμενος θα έχει ατομική κάρτα όπου θα καταγράφει την πρόμηθεια του φαρμάκου με την προϋπόθεση να υπάρχει συνταγογράφηση για τα φάρμακα .


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου