Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

To Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλανδρίου λειτουργεί από το 2013 στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος αλλά και εθνικών πόρων με την ευθύνη του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης λειτουργίας του το Φεβρουάριο του 2017 συνέχισε τη λειτουργία του με πόρους του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.  
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλανδρίου επαναλειτουργεί πλέον στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του παρέχονται δωρεάν σε σταθερή και τακτική βάση γενόσημα φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε  άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι άτομα ή νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλανδρίου βρίσκεται επί της οδού Στρ. Παπάγου 7 στο Χαλάνδρι και λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00.

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου